Dyscyplina Freestyle

Akrobatyka Powietrzna

Freestyle w spadochroniarstwie stanowi odmianę akrobacji indywidualnej, obejmującej wykonywanie figur w trakcie swobodnego spadania. Poszczególne figury mogą być wykonywane w wiązankach obowiązkowych, jak i dowolnych.

Czynnikiem, który odróżnia freestyle od innych konkurencji akrobatycznych jest fakt, że poza poprawnością poszczególnych figur, ocenie podlega również wartość artystyczna całego programu i ogólne wrażenia estetyczne. Jest to konkurencja artystyczna, dlatego najważniejszą rolę odgrywa w niej pomysłowość zawodnika oraz kompozycja całego układu. Wszystkie planowane figury należy wcześniej zgłosić sędziemu, na tej podstawie oceniana jest poprawność realizacji przygotowanego układu.

W zawodach startują drużyny składające się z zawodnika oraz kamerzysty. Podczas, gdy zawodnik wykonuje poszczególne figury, zadaniem kamerzysty jest nagranie jego popisów. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, ponieważ zadaniem drużyny jest dostarczenie odpowiedniego nagrania, na którym odpowiednio wyraźnie pokazany będzie cały układ.